Dječji vrtić Lastavica vrši upise djece u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (jaslice i vrtić) u razdoblju od 9. 5. do 17. 5. 2024. godine u 12:00 sati.


Zahtjevi za upis od strane roditelja zaprimat će se isključivo preko sustava e-Građani s vjerodajnicom sigurnosne razine 2

- web aplikacija Upisi u dječji vrtić https://vrtici.e-upisi.hr/


VAŽNO!

Za elektroničku predaju zahtjeva neophodan je osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani, stoga obavještavamo sve roditelje/skrbnike koji još nisu prijavljeni na portal e-Građani da to učine u što kraćem roku. Dovoljno je da jedan roditelj ima osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

U slučaju poteškoća s predajom zahtjeva preko platforme e-Građani ili ako roditelji/skrbnici nemaju pristup internetu, moguće je doći osobno u Upravu vrtića uz obavezan prethodni kontakt radi dobivanja termina osobnog dolaska.

- e-mail: info@djecjivrticlastavica.hr

- telefon: 023/286-303

- mobitel: 098/666-010 (Marina Grgin)

Sustav e-Građani sam povlači određene obvezne dokumente (rodni list djeteta, potvrde o prebivalištu, elektronički zapis o radnom odnosu s HZMO-a, dječji doplatak,), no ako ih sustav ne dohvaća roditeli su ih dužni sami priložiti u sustav

Roditelji su obvezni pribaviti Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u Vrtić, osobne iskaznice oba roditelja, zdravstvenu iskaznicu djeteta, rodni list braće i sestara te ih priložiti u sustav (skenirane ili fotografirane) jer su to dokumenti koje sustav ne dohvaća.

Prije podnošenja zahtjeva za upis djeteta u dječji vrtić molimo roditelje/skrbnike da obavezno pročitaju:

https://www.djecjivrticlastavica.hr/attachments/preview/626bcfed00978/e-upisi-upute-za-roditelje-compressed.pdf

Sve dodatne informacije (npr. način ostvarivanja prednosti pri upisu djece te visini iznosa participacije roditelja) pogledajte na web stranici Vrtića:

https://www.djecjivrticlastavica.hr/novost/mjerila-upisa-djece-u-novu-2024-2025-pedagosku-godinu/27

Informacije o prijedlogu Liste reda prvenstva bit će objavljene nakon provedenih upisa na mrežnim stranicama vrtića.