Poštovani roditelji!

Upisom Vašeg djeteta u naše dječje jaslice ili vrtić postajemo suradnici u njezi i odgoju Vašeg djeteta. Zajednički nam je zadatak da djetetu osiguramo potrebne uvjete za razvoj svih njegovih prirodnih potencijala; fizičkih, psihičkih i socijalnih za njegovo vedro i sretno djetinjstvo.
Aktivno sudjelovanje roditelja u vrtiću sa sobom nosi prava, obveze i odgovornosti.

Roditelj u vrtiću ima pravo: biti informiran, tražiti stručnu pomoć, boraviti s djetetom u vrijeme prilagodbe, sudjelovati u procjeni kvalitete rada, zajedno s odgajateljima i stručnim suradnicima pratiti razvoj i napredovanje djeteta te sudjelovati u zajedničkim vrednovanjima kvalitete rada vrtića.

Ima obvezu poštivati potpisani ugovor s vrtićem, pridržavati se zajedničkih pravila i dogovora:

 • Osobno dovoditi i odvoditi dijete iz odgojno- obrazovne skupine ili pismeno izvijestiti odgojitelja o punoljetnoj osobi koju je za to ovlastio
 • Ne dovoditi bolesno dijete, a nakon završetka liječenja dostaviti potvrdu nadležnog liječnika
 • Ukoliko dijete prima terapiju koju je potrebno davati i u vrtiću, donijeti liječničku potvrdu na kojoj piše: naziv lijeka,vrijeme i način davanja lijeka, doza lijeka
 • Zbog promjenjivih vremenskih uvjeta, dijete oblačiti slojevito, također obavezno donijeti adekvatnu rezervnu odjeću (u skladu s vremenskim uvjetima)
 • Za obilježavanje rođendana donijeti isključivo proizvode koji imaju deklaraciju
 • Ostavljanja vrijednog nakita ili predmeta (dječja kolica) u vrtiću isključivo na vlastitu odgovornost

Predlažemo neke od oblika i mogućnosti za razvoj partnerskih i suradničkih odnosa:

 • Individualni razgovori s odgajateljima nakon radnog vremena
 • Savjetodavni rad sa članovima stručno razvojne službe – prema dogovoru
 • Roditeljski sastanci
 • Radionice za roditelje, predavanja, druženja, ogledne aktivnosti, zajedničke akcije
 • Kutić za roditelje

Dijete uvijek može odraslog naučiti trima stvarima:
“Da bude veseo bez razloga, da bude uvijek nečim zabavljen i da se zna svom snagom zauzeti za ono što želi.” (P. Coelho, “Peta gora”)