Poštovani roditelji,


Povjerenstvo za upise djece u Dječji vrtić Lastavica objavljuje dana 4. lipnja 2024.

Prijedlog Liste reda prvenstva za upis u DV Lastavica za ped.god. 2024/2025,

za upise koji su se provodili u razdoblju od 9. 5. do 17. 5. 2024. godine.


Prijedlog Liste reda prvenstva možete pronaći na dolje navedenoj poveznici:

https://www.djecjivrticlastavica.hr/attachments/preview/665f1c8487776/20240604132420.pdf