Na temelju članaka 1.a i 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 6. Odluke o upisu djece i mjerilima upisa djece za pedagošku godinu 2021./2022., članka 20. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Lastavica te članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Lastavica, a pozivom na Odluku o objavljivanju oglasa za upis djece u pedagošku godinu 2021./2022., Povjerenstvo za upis djece u Dječji vrtić Lastavica utvrđuje

Prijedlog

Liste reda prvenstva pri upisu djece u Dječji vrtić Lastavica

za pedagošku godinu 2021/2022.


na linku: https://www.djecjivrticlastavi...