Prehrana djece planira se i provodi prema preporučenim količinama energije za jedan dan i prehrambenih tvari za djecu rane i predškolske dobi.

Jelovnik se planira tjedno, a bazira se na preporukama „Prehrambenih standarda za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću-jelovnici i normativi“ koji je publiciran od strane zdravstvenih voditeljica dječjih vrtića i nutricionista.

Kontrolu hrane, higijene hrane i osoblja redovito vrši Zavod za javno zdravstvo, Zadar.

O zdravlju djece u vrtiću brine se zdravstvena voditeljica.

Hvala na Vašoj suradnji!