Ilustracija djeteta
Ilustracija djeteta
Ilustracija djeteta
Ilustracija cvijeća
Ilustracija cvijeća

Radno vrijeme vrtića

Matični objekt Preko

Uprava

Od 7:00 do 15:00 sati

Jaslice

Od 6:30 do 16:30 sati

Vrtić

Od 7:00 do 17:00 sati

Područni objekti (Sutomišćica, Lukoran, Ugljan)

Od 7:30 do 13:00 sati