Dječji vrtić Lastavica

Ilustracija cvijeća
Ilustracija cvijeća

Upoznajmo se!

Dječji vrtić Lastavica Preko je predškolska ustanova u kojoj se provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu, a čiji je osnivač i vlasnik Općina Preko.

Dječji vrtić Lastavica Preko osnovala je Općina Preko 21. listopada 1997. godine.

Od osnivanja Općina aktivno prati rad Dječjeg vrtića Lastavica i izdvaja značajna financijska sredstva kako bi se osigurao što kvalitetniji i sigurniji boravak u vrtiću, za dobrobit djece i njihovih roditelja.

U Vrtiću se provode redoviti cjelodnevni 10-satni i poludnevni 5,5-satni programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Od 2019. godine djelatnost je proširena na još jednu odgojnu skupinu (jaslice) koje su opremljene najmodernijom opremom koja zadovoljava sve postavljene pedagoške standarde.

Vrtić djeluje na četiri lokacije: Preko, Sutomišćica, Lukoran i Ugljan.

Naša Misija

Dječji vrtić Lastavica Preko je temeljna odgojna institucija u kojoj, temeljeno na suvremenoj humanističko-razvojnoj koncepciji, provodimo različite programe usmjerene razvoju cjelokupne ličnosti svakog djeteta, uvažavajući individualne potrebe i interese djece, kulturu obitelji i zajednice u kojoj djelujemo. Svojim djelovanjem pružamo podršku obitelji, pridonosimo razvoju roditeljskih kompetencija i doprinosimo razvoju društvene zajednice.

Uloga odgojitelja u vrtiću je da stvaraju poticaje za aktivnosti u kojima djeca različite dobi mogu sudjelovati prema individualnim sklonostima i potrebama, da ih potiču na razmišljanje, na uočavanje i rješavanje problema te na međusobnu komunikaciju.

Program predškole integriran je u redovni odgojno-obrazovni program.

Primarni odgojno obrazovni program obogaćujemo sadržajima iz kulturne baštine i sportskim aktivnostima, pozornost se pridaje brizi za zdravlje djece i njihovom tjelesnom razvoju, potičući ih na samostalnost te uvažavajući potrebe djece i roditelja.

Sobe dnevnog boravka djece organizirane su po centrima aktivnosti u kojima djeca mogu u manjim skupinama ili individualno istraživati i na taj način sami započinjati aktivnosti, imaju slobodu izbora te razvijaju organizacijske i komunikacijske vještine.

Tijekom godine organiziraju se druženja i radionice s roditeljima te radionice za roditelje koje vodi naša psihologinja.

Odgojnim nastojanjima, primjerenim oblicima i metodama rada te poticajnim sadržajima i aktivnostima za cjeloviti rast i razvoj djeteta u Dječjem vrtiću Lastavica odgajaju se zdrava, sigurna i sposobna djeca.

Naša Vizija

Želimo da naš vrtić bude mjesto gdje je svako dijete jednako važno, jedinstveno i posebno, mjesto najboljih mogućnosti za sve, mjesto u koje se rado dolazi.